Klauzula Informacyjna

Obowiązująca dla strony internetowej https://thinkpower.pl
Zważywszy na obowiązujące nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanym RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Consilium - Jakub Bazyli Kozłowski z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Planty 17/19 lok 30.

2. Kontakt dotyczący administracji danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: czesc@thinkpower.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana(ią) danych osobowych jest:

  • a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
  • b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, takich jak rozliczenia księgowo-finansowe,
  • c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
  • d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody .

4. Przetwarzamy dane osobowe aby realizować umowy na świadczenie usług, wykonywać obowiązki nałożone przez przepisy prawa, dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami w przypadku ich pojawienia się.

5. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług przez nas świadczonych jak i realizacji kontaktów handlowych.

6. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przeniesienia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych najdłużej przez okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

8. Jeżeli Pan(i) uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywało się niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan(i) prawo wnieść skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych mogą być firmy, które z nami współpracują a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.


Wykorzystanie plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w podanym poniżej zakresie. Możesz nimi zarządzać zgodnie z własną wolą wykorzystując do tego ustawienia przeglądarki internetowej.

1. Korzystamy z usług Google Analytics do tworzenia statystyk.

2. Korzystamy z sieci reklamowych Google i Facebook aby prowadzić nasze działania marketingowe.

3. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej można uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu bądź usunąć zapisane pliki.

4. Wyraża Pan(i) zgodę na przetwarzanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.